Service af dit centralvarmeanlæg i Hvidovre!

Med service af dit centralvarmeanlæg i Hvidovre kan vi som virksomhed netop hjælpe dig med at undgå ubehagelige overraskelser. Mange ejere af huse og lejligheder må hver dag sande, at vandrør desværre ruster og tærer, og når det så oven i købet viser sig at være i den skjulte del af rørføringen, er det ekstra ærgerligt og kan blive dyrt. Tjek derfor altid om husets eller lejlighedens forsikring dækker skjulte rørskader. Der kan være mange penge at hente på den konto. Forsikringsoplysningen har for nylig opgjort, at der anmeldes 136 skader på skjulte rør om dagen.

Man skal derfor holde øje med, at der ikke er utætheder i boligens rørinstallationer, hvilket dels er dyrt på vandregningen, dels kan skade bygningens vitale dele som væg- og gulvkonstruktion.

Tag kontakt til os i dag og få mere information! Ring til os på telefon: +45 36 75 12 58 eller skriv til os på: info@duoteknik.dk

Tjek for lækager i dit centralvarmeanlæg

En måde, hvorpå man kan tjekke om der er lækager i et centralvarmeanlæg foregår ved følgende test, der kræver stor grundighed. Er der eksempelvis ikke luftet tilstrækkeligt ud, vil det tage lang tid at få den sidste luft stoppet ved en udluftningsskrue. Der er også et par sikkerhedsmæssige hensyn man skal være opmærksom på. Så har man ikke teknisk fingersnilde, bør man kontakte en Duo Teknik.

  • Man tømmer anlægget helt for vand. Man påfylder herefter anlægget med varmt vand til det punkt, som vandsøjlemålerens (manometrets) røde stregmåler er sat til.
  • Efter første påfyldning af vand luftes alle radiatorer ud, og der efterfyldes igen med vand på anlægget. Dette fortsætter til der ikke er luft i radiatorerne mere. Også cirkulationspumpen udluftes. Under hele processen, hvor anlægget på- eller efterfyldes med vand, skal cirkulationspumpen og anlægget være afbrudt. Og husk lige at banke lidt på manometret inden aflæsning.​
  • ​Man aflæser nu via vandmåleren, hvor mange liter vand, der kan være på anlægget og udregner herefter manometrets enheder i liter.
  • Herefter startes centralvarmeanlægget og cirkulationspumpen igen. Efter et døgn eller to kan man via manometret aflæse, hvor mange liter vand, der går til spilde i centralvarmeanlægget.

Få optimeret dit centralvarmeanlæg Hvidovre i dag!

Har man mistanke om utætheder, og kan man ikke tjekke vandinstallationen selv, bør man kontakte en fagperson fra Duo Teknik, som kan foretage en trykprøvning og efterse, om der er utætheder i eksempelvis beholderens membran.

Kan vi heller ikke lokalisere utætheden, vil vi kontakte firmaer, der foretager såkaldt lækagesøgning. En af de metoder, som sådanne firmaer benytter sig af, er at sende isotoper (radioaktivt stof) gennem centralvarmeanlægget. Herefter kan man ved hjælp af en geigertæller let finde utætheder i rørsystemet.​

Er der utætheder i anlægget, kan de være svære at spore, da en stor del af en bygnings rørinstallationer jo ligger skjult i kældre, skunke, isolering og inde i mure. Utætheder kan oven i købet være så små, at kun damp kan presse sig igennem, og alligevel tappe anlægget for flere liter vand i døgnet.