Eleftersyn i København, ved boligsalg

Fra 1. maj 2012 er det lovpligtigt at få lavet et eleftersyn i København og i resten af Danmark i forbindelse med hushandler. Hvor der blandet andet skal tegnes en ejerskifteforsikring. Et eleftersyn er en stikprøvevis gennemgang af boligens elinstallationer, hvor de tilgængelige installationer undersøges. Eleftersyn må kun udføres af autoriserede elinstallationsvirksomheder.

Autoriseret el-installatør udfører eleftersyn i København

Et eleftersyn sikrer, at parterne i en bolighandel opnår vished for elinstallationernes el sikkerhedsmæssige tilstand. Ved at vælge os til at udføre dit eleftersyn, kan du vide dig sikker på, at eleftersynet bliver udført af en kvalificeret og erfaren fagspecialist. Vi er en autoriseret elinstallationsvirksomhed i Hvidovre, i København, der er medlem af TEKNIQ Installatørernes Organisation.​

Hvad er et lovpligtig eleftersyn?

Gennemgang af boligens elinstallationer omfatter en kontrol af blandt andet eltavler, herunder kontrol af fejlstrømsafbrydere. Endvidere kontrol af blandt andet materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag, lavvoltsinstallationer, kontrol af elinstallationers dimensionering samt kontrol af beskyttelse mod direkte og indirekte berøring med spændingsførende dele. Installationsmateriel bag aftagelige og løftbare dele af elinstallationerne skal undersøges stikprøvevis.

få et lovpligtigt eleftersyn i København af Duo Teknik

Pris for eleftersyn København og skøn på udbedring

Hvis eleftersynet påviser, at der er ulovlige elinstallationer i boligen eller funktionssvigt, kan vi desuden give et overslag eller et skøn på prisen for at udbedre forholdene.

Prisen for udførelse af eleftersyn ligger mellem 1577-3327 kr. inkl. moms. Prisen afhænger af boligens areal , jf. BBR.

Kontakt os for yderligere information på telefon 36 75 12 58.

Du kan læse mere om eleftersyn her

Et eleftersyn indeholder ikke:

  • Bagatelagtige forhold – herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en elinstallation med den pågældende alder, og som ikke kan antages at påvirke elinstallationernes
  • funktionsdygtighed nævneværdigt.
  • Dele af installationen, som ikke kan efterses.
  • Elinstallationer uden for selve bygningen.
  • Hårde hvidevarer.
  • Andre brugsgenstande – bortset fra indbygningslamper og fastmonterede brugsgenstande, der anvendes til for eksempel rumopvarmning.
  • En vurdering af om elinstallationerne er tidsvarende.