HVAD ER EN VARMEPUMPE?

En varmepumpe består af to dele. En indedel og en udedel. Udedelen sørger for at lavevarmen og indedelen sørger for at fordele varmen i huset. Der findes tre typer varmepumper. Luft/luft, luft vand og væske/vand. Fælles for dem alle er at de har en virkningsgrad på over 4. Det vil sige at for hver kW el man propper i den, så får man mere end 4 kW ud igen. Det kan man få fordi varmepumpen kan udnytte den energi som solen giver os, hvad enten det er varmen i luften eller i jorden.

LUFT/LUFT

En luft/luft varmepumpe udnytter den energi der er i luften, og omsætter den til varmluft, så kan bruges til at opvarme boligen via en indblæsning. Denne model er ideel til huse med el-opvarmning, da der ikke er behov for radiatorer eller gulvvarmesystemer.

LUFT/VAND

En luft/vand varmepumpe udnytter den energi der er i luften, og bruger den til at opvarme vandet i boligens centralvarme anlæg og varmtvand installation. Denne model bruges hvis boligen har et vandbåret varmeanlæg med radiatorer eller gulvvarmesystem.

VÆSKE/VAND

En væske/vand varmepumpe udnytter den energi der ligger i jorden, og via væskefyldte jordslanger (eller jordsonder) kan den opvarme boligens centralvarme anlæg. Denne model bruges hvis boligen har et vandbåret varmeanlæg med radiatorer eller gulvvarmesystem. Den kræver dog at der skal være et stort oplyst græsareal tilgængeligt eller at det er tilladt at udføre boringer i den kommune som boligen ligger i.