Legionella

Legionella er en type bakterier, som er almindelige i alle våde og fugtige miljøer og derfor også i vandsystemer. Legionella vokser bedst ved temperaturer imellem 20 og 45 grader og trives derfor godt i varmtvandssystemer, hvor temperaturen ikke holdes tilstrækkeligt højt niveau. Ved temperaturer over 50 grader kan bakterierne ikke opformeres og begynder at dø.

Problemer med legionellabakterier er knyttet til varmtvandsanlæggets udformning og drift og skyldes ikke en general dårlig kvalitet af vandet.

Legionellabakterier kan forårsage to sygdomme hos mennesker:

 • Legionærsyge er en voldsom form for lungebetændelse, som kan have dødelig udgang.
 • Pontiacfeber er en influenzalignende sygdom, som går over af sig selv uden behandling.

Fjernelse af legionella i varmtvandssystemer er den enkelte ejendomsejers ansvar.
Årsagen til legionella forekomster er, at temperaturen i mange varmtvandsanlæg har været for lav, mange gange har temperaturen været lav for at spare på energien samtidig med vandforbruget er faldet og vandet derved befinder sig længere i varmtvandsbeholderen.

HVIS UHELDET HAR VÆRET UDE

Hvis der er mistanke om eller fundet et højt indhold af legionella i en vandprøve, kan varmtvandsledningerne desinficeres. Det gøres bedst ved at gennemskylle alle ledninger med mindst 70 grader varmt vand i mindst en ½ time. Det varme vand skal nå alle tapsteder og løbe i mindst fem minutter.
Pas på skoldningsfaren.

Der findes ikke for tiden nationale grænseværdier for indholdet af legionella i det varme brugsvand.

Statens Serum Institut anbefaler at indholdet holdes under 1.000 legionella/liter (cfu/liter), og at der overvejes varmedesinfektion og nødvendige ombygninger, hvis indholdet af legionella er over 10.000 cfu/liter.

HVORDAN SMITTER LEGIONELLA

Legionella smitter ved indånding af forstøvet vand, hvor små inficerede vanddråber når ned i lungerne. Den største risiko for smitte er brusebad eller spabad.

Legionella smitter ikke fra person til person, og man får normalt ikke legionærsyge ved at drikke vandet.
Normalt smittes børn ikke.

SÆRLIGT UDSATTE FOR LEGIONÆRSYGE ER:

 • ​Personer med nedsat imunforsvar
 • Personer med kroniska hjerte- og lungesygdomme
 • Personer med stort tobaks- og alkoholforbrug
 • Ældre mennesker
 • Mænd.

HVORDAN UNDGÅS LEGIONELLA?

For at undgå problemer med legionella er det vigtigt at følge disse forholdsregler:

 • Minimum 60 grader i varmtvandsbeholderen.
 • Minimum 55 grader ved tapsteder.
 • Minimum 50 grader fra cirkulation til varmtvandsbeholderen.
 • Udslamning af store varmevandsbeholdere og udskylning af cirkulationsledninger mindst 1 gang om ugen.
 • Fjerne blinde rørender samt tapsteder der ikke bruges regelmæssigt. Her kan vandet stå stille længe og legionellaen leve ved en gunstig temperatur.
 • Holde det kolde vand så koldt som muligt.
 • Det varme og det kolde vand skal blandes så tæt ved tapstedet som muligt eventuelt med termostatstyrede blandingsbatterier.

Det er især vigtigt, at temperaturen ved alle tapsteder er minimum 55 grader, men dog maksimalt 65 grader for at undgå alvorlige skoldninger.