Vandspild

Vandspild eller velvære – det koster det samme. Det er ikke få liter vand, der fosser gennem rørene i det moderne hjem. Faktisk bruger en gennemsnitsdansker et sted mellem 130 og 160 liter om dagen. For at øge vores bevidsthed om vandforbrug, har staten indført grønne afgifter, som i perioden 1994-1996 er steget fra 1,25 til 6,25 kroner pr. kubikmeter vand.

EN DRYPPENDE VANDHANE KAN KOSTE HELT OP TIL 2.500 KRONER OM ÅRET!

Det starter med et enkelt dryp. Og hvis ingen gør noget ved det, bliver det stille og roligt værre og værre. Og så er det, det bliver dyrt. Hvis din vandhane drypper »langsomt«, slipper du måske med en ekstra vandregning på 200 kroner om året. Hvis den drypper »hurtigt« eller småløber, ja så må du indstille dig på en ekstraregning på over 2.500 kroner.

HVIS DIT TOILET LØBER, KAN DET KOSTE 10.000 KRONER!

Der løber op til 400.000 liter rent drikkevand direkte i kloakken, hvis dit toilet løber, så der er uro i kummen. Eller for 10.000 kroner vand. Det er lidt af en gyser – som du ikke bare kan lukke låget for. Hvis toilettet kun løber, så du har svært ved at se det, kan du alligevel nemt få en ekstraregning på 2.500 kroner for et år. Eller samme pris som et nyt, moderne og økonomisk toilet.

SÅDAN GÅR DU FRA VANDSPILD TIL VELVÆRE!

Forestil dig, hvad du kan få i stedet for vandspild! Det du sparer i vandpriser, grønne afgifter, vandafledning og moms kan betale flere lækre, komfortable forbedringer. Et nyt toilet, en smuk håndvask eller måske endda et helt nyt badeværelse. Og findes der noget skønnere end en afslappende halv time i et nyt smukt badeværelse, hvor alt virker? Vandspild eller velvære, du bestemmer!

SKIFT ARMATURER

Der er ofte store besparelser at hente på at sætte husets armaturer under lup. To-grebsarmaturer kan med fordel udskiftes med et-grebsarmaturer. Det er både lettere og hurtigere at temperere vandet på et-grebsarmaturerne, så der kan spares adskillige liter vand på den konto alene. Endnu flere dyre dråber sparer du ved at anskaffe en vandsparehane, der automatisk falder tilbage til halv vandmængde, når du slipper grebet. Der er mange muligheder. Få flere gode råd hos Duo Teknik.

GRØNT SKYL – REN SAMVITTIGHED

En typisk familie på fire, med et ellers velfungerende toilet, der bruger 12 liter pr. gang, skyller for ca. 2.700 kroner vand ud om året. Derfor er der god økonomi i at udskifte det gamle toilet med et nyt lavskylstoilet. Det bruger kun 4 liter pr. gang. På den måde kan du spare helt op til 1.800 kroner om året. År efter år vel at mærke. Men pas på! Der skal en vis mængde vand til for at sikre den bedste hygiejne og hindre stoppede kloakrør.​

GODE RÅD

  • Hold skarpt øje med vandmåleren. Bevæger den sig selv om du ikke bruger vand, er der en utæthed.
  • Kontakt Duo Teknik
  • Vær varsom med at købe vandbesparende »dimser«. Ikke alle er af god kvalitet og nogle kan endda forårsage skade på dine vandrør.
  • Permanente løsninger er dyrere på kort sigt, men tjenes hurtigt hjem i sparet vand og energi.

DEN GENNEMSNITLIGE FORDELING AF VANDFORBRUGET I EN DANSK HUSHOLDNING

Nye installationer på badeværelse og toilet giver den største besparelse. Dér bruger vi nemlig 55% af vandet

SÅ MEGET SPILDER UTÆTTE INSTALLATIONER

Vandhaner, der drypper/løber spild i kubikmeter
langsomt dryp (ca. én dråbe/sek.)​ ca. 7 kubikmeter pr. år​
hurtigt dryp ca. 30 kubikmeter pr. år
løber foroven – drypper i bunden​ ca. 100 kubikmeter pr. år
WC-cisterne, der løber spild i kubikmeter
så det kun ses ved nøje eftersyn ca. 100 kubikmeter pr. år
så det kan ses ca. 200 kubikmeter pr. år
så der er uro i kummens vandspejl ca. 400 kubikmeter pr. år.

 

RENT VAND TIL DEN NÆSTE GENERATION

Ansvarsfølelsen over for kommende generationer er med i billedet, når det handler om at spare på vandet.

Hvert eneste år pumper vi 1/2 milliard kubikmeter grundvand op fra den danske undergrund. Og selv om den regn vi får i Danmark er år om at sive ned og blive til grundvand, så er nedsivningen forholdsvis stabil. Det er kvaliteten, der er truet.

Ovenfra truer forurening med at gøre det øverste lag af grundvandet ubrugeligt. Og nedefra truer saltvand den nederste del af grundvandet. Derfor skal vi værne om dét rene drikkevand vi har!

Tænk bare på det ansvar vi har, for at vores børn og de næste generationer også kan få frisk vand i hanerne. Et fornuftigt mål, for at sikre rent vand i fremtiden, er at reducere forbruget pr. dansker fra ca. 150 til 110 liter om dagen.

Og så er der selvfølgelig den anden side af sagen. Når vi sparer på vandet, sparer vi både energi og penge…​