Garantiordning – VVS

LANDSDÆKKENDE GARANTI FOR VVS-ARBEJDER

Vi giver vores kunder en betryggende sikkerhed og garanti for det arbejde, vi udfører, som medlem af TEKNIQ. Organisationen har nemlig etableret Dansk VVS Garanti, der er en garantiordning for VVS-arbejde.

Garantiordningen sikrer, at en privat forbruger, der får medhold i en sag ved Ankenævnet for Tekniske Installationer, får kendelsen opfyldt, hvis installatøren ikke kan eller vil opfylde denne. Ankenævnets formål er at medvirke til en nem, hurtig og billig løsning af uoverensstemmelser mellem private kunder og VVS-installatører.

​Garantiordningen gælder kun for VVS-arbejde, der er udført af medlemmer af Dansk VVS. Se derfor for en sikkerheds skyld efter Dansk VVS Garanti-mærket eller spørg installatøren.

DÆKNING AF UDGIFTER OP TIL 150.000 KR.

Garantiordningen kan dække udgifter helt op til kr. 150.000,00 inkl. moms.

HVEM KAN KLAGE?

Private forbrugere kan klage over VVS-arbejde og leverancer, der ikke er bestilt udført til erhvervsmæssige formål.

DET KAN MAN KLAGE OVER

En klage kan kun bringes for Ankenævnet, hvis klagen i forvejen forgæves har været forelagt VVS-installatøren. Man kan klage over næsten alt, dog ikke VVS-installatørens interne forretningsprincipper, som eksempelvis time- og materialepriser.

Læs mere www.tekniq.dk og www.el-vvs-anke.dk.